De Keukenprinses & andere sprookjes

Schrijfcursisten schreven sprookjes, teken- en schildercursisten maakten er illustraties bij.

De gedrukte versie van dit boekje is verkrijgbaar tijdens de open dagen van Nieuwe Veste (16 en 17 mei).
Ook de expositie rond het thema Sprookjes is dan nog te zien.

Gorgelrijmen

 
Een gorgelrijm schrijven is makkelijk:
met onzinwoorden kun je rijmen wat je wilt.
Tegelijkertijd is het razend moeilijk:
houvast ontbreekt, en waar haal je een bijzonder nieuw woord vandaan?

De dinsdagavondcursisten namen de uitdaging aan:
“’t Is kuk noch flust, maar we plarken er maar tzust.”
De gorgeltekeningen zijn gemaakt door de kleindochter van een van hen.

Gorgelrijmen

Winterlijstjes, winterbrieven

 
De Bibliotheek Breda kon voor de decembernieuwsbrief wel wat kopij gebruiken.
Lijstjes in de sfeer van de winter wilden ze graag.
Een interview met een schrijver mocht ook.
Een leuke opdracht voor mijn maandag- en dinsdagavondcursisten.
Maar op de vraag ‘Wie lees je graag in de winter?’ noemden ze vooral dode schrijvers…
In plaats van interviews werden het daarom brieven.
Aan schrijvers, aan een romanpersonage, maar ook aan andere winterse figuren.

Zes teksten werden geselecteerd voor de digitale nieuwsbrief van de bibliotheek.
Twee daarvan werden bovendien afgedrukt in de papieren versie.

Winterlijstjes
Winterbrieven