De Keukenprinses & andere sprookjes

Schrijfcursisten schreven sprookjes, teken- en schildercursisten maakten er illustraties bij.

De gedrukte versie van dit boekje is verkrijgbaar tijdens de open dagen van Nieuwe Veste (16 en 17 mei).
Ook de expositie rond het thema Sprookjes is dan nog te zien.

Gorgelrijmen

 
Een gorgelrijm schrijven is makkelijk:
met onzinwoorden kun je rijmen wat je wilt.
Tegelijkertijd is het razend moeilijk:
houvast ontbreekt, en waar haal je een bijzonder nieuw woord vandaan?

De dinsdagavondcursisten namen de uitdaging aan:
“’t Is kuk noch flust, maar we plarken er maar tzust.”
De gorgeltekeningen zijn gemaakt door de kleindochter van een van hen.

Gorgelrijmen